ជាខ្សែវីដេអូខ្លីដ៏ល្អមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាទទួលបាននូវគ្រប់អារម្មណ៍ – សំណើច ទុក្ខព្រួយ ភ័យខ្លាច

ការបង្កើតនូវពិសោធន៍ដែលអ្នកគ្រប់គ្នា អាចជួបប្រទះគឺជាអ្វីដែល ខ្សែវីដេអូទាំង៦ និង កិច្ចសម្ភាស៌ទាំង១៣ ត្រូវបានផលិតឡើង។

វីដេអូដែលមានរយៈ ពេលមួយនាទី បង្ហាញពីបញ្ហាសំខាន់ៗ ​​ដែល គូសបញ្ជាក់បញ្ហាគ្រោះថ្នាក់និងជាសារអប់រំការពារអតិថិជន។

វីដែអូដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទាំងនេះ, មានលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់ចាក់ផ្សាយតាមគេហទំព័រ ទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុ, ក្រៅពីនេះនៅមានវិធីផ្សេងទៀតជាច្រើនដូចជា:

  •  បុគ្គលិកជួរមុខរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ អាចទាញយកខ្សែវីដេអូទាំងនេះ ដើម្បីផ្ទុកនៅលើទូរស័ព្ទដៃ ឬកុំព្យូទ័រ  សម្រាប់ចាក់បញ្ចាំងជូន អតិថិជន របស់ខ្លួននៅពេលដែលគ្មានសេវាអ៊ីនធឺណិត
  •  ចាក់បញ្ចាំងនៅលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍នៅតាមសាខា​ ជូនអតិថិជនដែលកំពុងរង់ចាំដើម្បីទស្សនា
  •  ចាក់បញ្ចាំងជូនអតិថិជនទស្សនាមុននឹងធ្វើការខ្ចី ដើម្បីជំរុញឲ្យពួកគាត់ទទួួលបាននូវសារអប់រំសំខាន់ៗអំពីការខ្ចី
  • ផ្តល់ឲ្យអ្នកផ្តល់សេវាដូចជា គ្លីនីកផ្តល់សេវាសុខភាព និង​អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ចូលរួមចែករំលែកវីដេអូូពេលដែលអតិថិជនរង់ចាំ

យុទ្ធនាការដែលចេញផ្សាយប្រកាសជាសាធារណៈ

យុទ្ធនាការ នេះបានផលិត ខ្សែ វីដេអូ ចំនួន៦ ដែលច្បាស់ នឹង ការប្រកាសជាសាធារណៈ ( PSAs ) ដើម្បីបង្ហាញ ទស្សនិកជន ដឹងពីរបៀប ដើម្បីធ្វើ ការសម្រេចចិត្តដោយ ជាក់លាក់

សេក្តីប្រកាសសេវាកម្មសាធារណៈ

បទសម្ភាសន៍

សំលេងពិតរបស់ប្រជាជន ” ។ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងបានធ្វើការសម្ភាសន៍ ដែលប្រាប់យើង ពីរបៀបដែលពួកគាត់និយាយ ពីលុយជាមួយ ក្រុមគ្រួសារនិង មិត្តភក្តិរបស់ពួកគាត់ ពីរបៀបរកប្រាក់ ។ ខាងក្រោមនេះជាអ្វី ដែលពួកគាត់ បាននិយាយថា ។

សំលេងសាធារណៈជន